Home Real Estate Property tax elimination vote on horizon in Pennsylvania Senate